Hírek

Lakossági Fórum

🕔2017.02.14.

 a Tokaj, Bethlen G. út 36. sz. alatti fogyatékosok otthona kiváltásáról Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatja a lakosságot, hogy a Tokaj, Bethlen G. út 36. sz. alatti fogyatékosok otthona kiváltása tárgyában lakossági fórumot tart. Az esemény helye és ideje: Győri Elek Faluház (3929, Tiszaladány, Kossuth út 45.) 2017. február 16. (csütörtök) 18 óra.

Tovább a cikkre
🔍Tovább a hírhezFelhívás Méhészeknek!

Felhívás Méhészeknek!

🕔2016.07.04.

 TISZTELT MÉHÉSZEK!                                                                               TISZTELT VÁNDORMÉHÉSZEK!   Felhívom a Tisztelt Méhészek figyelmét a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelete 2. §-ában előírt kötelezettségükre, miszerint „A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenti a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.” Aki az előírt kötelezettségének nem tett eleget, felkérem annak haladéktalan pótlására!

Tovább a cikkre
🔍Tovább a hírhezLakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató

🕔2016.05.25.

 Tisztelt Ingatlantulajdonos, Ingatlanhasználó! Tájékoztatom, hogy Tiszaladány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 4/2016 (IV.26.) önkormányzati rendelete 5. §-ában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés előírásai értelmében a földhasználó, tulajdonos köteles az általa birtokolt, használt ingatlan területét és annak környezetét rendben tartani, ott a gyomok, allergén növények elszaporodását, virágzását folyamatosan megakadályozni.

Tovább a cikkre

Hulladékgazdálkodási tájékoztató

🕔2016.04.04.

Tájékoztató Tiszaladány Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók hulladékszállítási díjfizetés alóli mentesítésének feltételeiről alábbi tájékoztatást nyújtom: A díjfizetés alóli mentesítéshez jegyzői igazolást kell beszerezni és ennek birtokában a gazdálkodó szervezetnek kezdeményezni kell a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A jegyzői igazoláshoz csatolni kell az alábbiakat:

Tovább a cikkre

<< Előző    1   2   3   4