MFP-BJA/2019 Záró szakmai beszámoló

MFP-BJA/2019 Záró szakmai beszámoló

🕔 2021.09.14.

Záró Szakmai beszámoló

 

Támogatói okirat száma:              3031747504

Támogatási összeg:                        4 999 996 Ft

Támogatási intenzitás:                   100 %

Támogatás fizikai befejezése:       2021. augusztus 31.

Tiszaladány Községi Önkormányzata a Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása megnevezésű alprogramja keretében nyert 4 999 996 Ft támogatást, melynek segítségével az Önkormányzat olyan fejlesztést tudott végrehajtani a közlekedés infrastruktúrában, amely által a Község érintett járdaszakasza korszerűvé válhatott. Azért éreztük indokoltnak a támogatás igénylését, mert az anyagbeszerzést önerőből nem tudtuk volna megvalósítani, a járdának viszont halaszthatatlan volt a megújítása.

 

A támogatási összegből a Kossuth Lajos utcán a 215. helyrajzi számú járdához szükséges anyagok beszerzése valósult meg. 555 m2 területre elegendő térkő (22 345 db), C16-24 beton (11 m3), farostlemez (1 db), homok (4,98 t), zúzott kő (8,7 t), sóder (19,34 t), szegélykő (55 db), betonacél (71,2 kg) és cement (14 q) megvásárlása történt meg.

 

A lakosság tájékoztatása elsősorban a két helyre szabályszerűen kihelyezett falutábla segítette. Így a Községünkbe érkezők értesülhettek arról, hogy a Magyar Falu Program keretében fejlesztések történnek településünkön. Másrészt a támogatói tábla kihelyezése után az arra járók tudomást szerezhettek a támogatás összegéről és típusáról. Tiszaladány Község honlapján elhelyezésre került a Magyar Falu Program emblémája is. Így a megvalósítás megfelel az Arculati kézikönyv szabályainak.

 

A pályázat benyújtásakor tervezett céljainkat teljes mértékben elértük, vagyis az anyagbeszerzésnek köszönhetően a fent említett járdaszakasz megújulhatott.

A beruházásnak köszönhetően a járdaszakaszon biztonságos ismét a közlekedés. Immár biztosítani tudjuk az itt élők számára, hogy esztétikus és biztonságos környezetben élhessenek és közlekedhessenek. Célunk ezzel, hogy hamarosan érezhető legyen a népességmegtartó és népességnövelő erő növekedése, illetve, hogy a fiatalok szívesen alapítsanak családot településünkön a megnövekedett bizalom és biztonságérzet miatt, illetve, hogy további hasonló korszerűsítéseket tudjunk végrehajtani.