Meghívó testületi ülésre

🕔 2017.08.17.

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§ alapján a

Képviselő-testületet

2017. augusztus 21-én 8 órára

összehívom

Az ülés helye:             Tiszaladány Község Önkormányzatának tanácskozó terme

                                   (Tiszaladány, Kossuth u. 53.)          

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§ alapján a

Képviselő-testületet

2017. augusztus 21-én 8 órára

összehívom

Az ülés helye:             Tiszaladány Község Önkormányzatának tanácskozó terme

                                   (Tiszaladány, Kossuth u. 53.)          


Napirendi javaslat:

1.)   Tiszaladány Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Liszkai Ferenc polgármester

2.)   Tájékoztató Tiszaladány Község Önkormányzatának 2017. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Liszkai Ferenc polgármester

3.)   A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

4.)   Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, a szociális célú tüzelőanyag juttatásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Németh Zsuzsanna Kirendeltség vezető

 

5.)   Pályázat benyújtása a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására

 

6.)   Egyebek

 

Megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 352-835-ös telefonszámon jelezze.

 

Tiszaladány, 2017. augusztus 16.

 

                                                                                                           dr. Liszkai Ferenc sk.

Polgármester