EBÖSSZEÍRÁS 2023.

EBÖSSZEÍRÁS 2023.

🕔 2023.02.02.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Tiszaladány Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Tiszaladány Község területén EB ÖSSZEÍRÁS-t VÉGEZ.

Tiszaladány Község Önkormányzata az eb összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatinak hatékony ellátása céljából.

Az adatszolgáltatás kötelező, melyhez a szükséges nyomtatvány beszerezhető a Tiszaladányi Önkormányzati Hivatalban. Az eb összeírással kapcsolatos adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján – minimum 150.000.- Ft pénzbírság.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Tiszaladányi Önkormányzati Hivatal részére az alábbi módokon:

-          postai úton a 3929 Tiszaladány Kossuth u 53. szám alatti címre elküldve,

-          személyesen a Hivatalban lévő gyűjtődobozba bedobva, illetve

-          elektronikus úton: tiszaladany@gmail.com

Az ebösszeíró adatlapok leadásának a határideje: 2023. március 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni. Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján kiszabható pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!

Letölthető dokumentumok:

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2023.

Bejelentő lap eb tartásában bekövetkezett változásról

Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából

 

dr. Németh Zsuzsanna sk.

kirendeltség vezető